Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc - Thống kê đầu đít XSMB

  1. Trang chủ
  2. Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc

Thống kê đầu - đuôi - tổng lô tô xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto Miền Bắc từ 25-12-2022 đến 24-01-2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2023
5 lần
4 lần
0 lần
5 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
19-01-2023
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
5 lần
4 lần
2 lần
1 lần
1 lần
2 lần
18-01-2023
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
0 lần
4 lần
2 lần
17-01-2023
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
16-01-2023
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
15-01-2023
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
14-01-2023
1 lần
4 lần
1 lần
6 lần
4 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
13-01-2023
0 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
8 lần
3 lần
0 lần
4 lần
12-01-2023
3 lần
3 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
11-01-2023
1 lần
7 lần
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
3 lần
4 lần
4 lần
10-01-2023
2 lần
2 lần
1 lần
0 lần
7 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
09-01-2023
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
6 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
08-01-2023
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
07-01-2023
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
06-01-2023
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
6 lần
6 lần
1 lần
05-01-2023
0 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
1 lần
0 lần
6 lần
04-01-2023
4 lần
1 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
03-01-2023
1 lần
1 lần
4 lần
1 lần
7 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
02-01-2023
2 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
01-01-2023
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
31-12-2022
2 lần
0 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
3 lần
6 lần
6 lần
2 lần
30-12-2022
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
6 lần
1 lần
1 lần
6 lần
29-12-2022
5 lần
1 lần
1 lần
7 lần
3 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
28-12-2022
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
6 lần
4 lần
0 lần
3 lần
27-12-2022
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
2 lần
3 lần
1 lần
6 lần
1 lần
26-12-2022
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
2 lần
25-12-2022
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
3 lần
Tổng 56
77
60
83
81
76
82
68
71
75

Thống kê đuôi loto Miền Bắc từ 25-12-2022 đến 24-01-2023

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2023
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
0 lần
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
19-01-2023
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
1 lần
0 lần
18-01-2023
4 lần
2 lần
4 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
1 lần
0 lần
1 lần
17-01-2023
0 lần
3 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
16-01-2023
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
2 lần
15-01-2023
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
4 lần
3 lần
14-01-2023
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
13-01-2023
4 lần
1 lần
6 lần
2 lần
6 lần
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
0 lần
12-01-2023
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
11-01-2023
4 lần
5 lần
5 lần
0 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
10-01-2023
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
3 lần
09-01-2023
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
7 lần
1 lần
3 lần
08-01-2023
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
5 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
07-01-2023
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
0 lần
7 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
06-01-2023
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
05-01-2023
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
4 lần
3 lần
0 lần
04-01-2023
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
03-01-2023
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
02-01-2023
1 lần
1 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
01-01-2023
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
2 lần
5 lần
31-12-2022
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
0 lần
7 lần
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
30-12-2022
3 lần
4 lần
5 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
0 lần
29-12-2022
1 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
28-12-2022
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
6 lần
2 lần
2 lần
27-12-2022
4 lần
1 lần
4 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
3 lần
26-12-2022
3 lần
2 lần
4 lần
5 lần
2 lần
0 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
25-12-2022
2 lần
3 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
5 lần
1 lần
3 lần
1 lần
Tổng 75
68
86
66
67
88
79
74
62
64

Thống kê tổng loto Miền Bắc từ 25-12-2022 đến 24-01-2023

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2023
5 lần
4 lần
3 lần
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
0 lần
2 lần
19-01-2023
3 lần
3 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
18-01-2023
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
5 lần
2 lần
17-01-2023
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
16-01-2023
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
15-01-2023
4 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
14-01-2023
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
13-01-2023
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
12-01-2023
4 lần
6 lần
2 lần
5 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
0 lần
2 lần
11-01-2023
1 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
2 lần
7 lần
2 lần
2 lần
1 lần
10-01-2023
5 lần
1 lần
3 lần
0 lần
3 lần
1 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
09-01-2023
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
5 lần
3 lần
2 lần
08-01-2023
5 lần
2 lần
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
07-01-2023
0 lần
1 lần
4 lần
2 lần
5 lần
6 lần
7 lần
0 lần
2 lần
0 lần
06-01-2023
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
05-01-2023
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
6 lần
4 lần
1 lần
04-01-2023
1 lần
2 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
03-01-2023
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
02-01-2023
4 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
3 lần
2 lần
6 lần
1 lần
1 lần
01-01-2023
5 lần
2 lần
0 lần
4 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
31-12-2022
5 lần
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
30-12-2022
3 lần
5 lần
0 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
0 lần
1 lần
7 lần
29-12-2022
1 lần
4 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
28-12-2022
1 lần
2 lần
2 lần
7 lần
4 lần
2 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
27-12-2022
5 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
5 lần
0 lần
26-12-2022
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
25-12-2022
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
5 lần
Tổng 76
85
70
74
76
68
78
70
66
66