XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - XS 3D PRO

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 21/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 2 tỷ
Phụ ĐB 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 19/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 252232 2 tỷ
Phụ ĐB 232252 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
653750369006
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
621096272
163029375
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
502466446283
496761446118
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 17/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 235819 2 tỷ
Phụ ĐB 819235 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
514355874420
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
072410675
317296756
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
778923320786
107145446292
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 14/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 722738 2 tỷ
Phụ ĐB 738722 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
918934659665
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
504638736
047332684
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
772716993593
772296010267
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 12/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 980120 2 tỷ
Phụ ĐB 120980 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
428549254192
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
090824628
639298259
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
500502468677
254497296288
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 10/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 572256 2 tỷ
Phụ ĐB 256572 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
369656087618
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
237400653
888146219
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
455499136446
183883210685
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

Kết quả xổ số Max 3D pro ngày 07/01/2023

Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 172037 2 tỷ
Phụ ĐB 037172 400tr
Nhất Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số 30tr
383583733457
Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: 10tr
169505543
724786802
Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: 4tr
778527015118
111351890487
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba 1tr
Năm Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ 100k
Sáu Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ 40k

KQXS Max 3D Pro được Vietlott tiến hành quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. 

Cách chơi Max3D Pro Vietlott:

- Chọn 2 bộ 3 số từ 000 đến 999 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. 

Cơ cấu giải thưởng XS Max 3D Prro cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản:

Gồm 8 hạng giải với 20 lần quay số mở thưởng mỗi kỳ, giá mỗi vé XS Vietlott dự thưởng trị giá 10.000 vnđ, cụ thể như sau:

- Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 2 lần chọn ra 2 bộ ba số, trúng được 2 tỷ đồng/ 1 vé.

- Giải Nhất: Quay số mở thưởng 4 lần chọn ra 4 bộ ba số, trúng 2/4 bộ số được 30 triệu đồng/ vé.

- Giải Nhì: Quay số mở thưởng 6 lần chọn ra 6 bộ ba số, trúng 2/6 bộ số được 10 triệu đồng/ vé.

- Giải Ba: Quay số mở thưởng 8 lần chọn ra 8 bộ ba số, trúng 2/8 bộ được 4 triệu đồng/ vé.

- Giải Tư: Trúng 2 bộ số bất kỳ được 1 triệu đồng/ 1 vé.

- Giải Năm: Trúng 1 bộ số của giải đặc biệt được 100.000 vnđ/ vé.

- Giải Sáu: Trúng 1 bộ số của giải nhất, nhì, ba thì được 40.000 vnđ/ vé.

- Giải phụ đặc biệt: trùng 2 bộ số giải đặc biệt nhưng ngược vị trí các con số thì được 400 triệu/ vé.

- Mua nhiều vé giống nhau nếu trúng số thì số tiền sẽ được nhân lên bằng với số lượng vé mua.

- Vé có hai bộ số trúng nhiều giải thưởng XS khác nhau thì tiền thưởng được tính bằng tổng giá trị các giải.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Max 3D Pro Vietlott cho nhiều bộ số

Chơi bao bộ 3 số 3D Pro:

- Chọn 3 số trong các số từ 0 đến 9 rồi hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số theo các số được chọn để tạo thành các bộ ba số đầu dự thưởng.

Cơ cấu chơi bao bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Bao lô nhiều bộ 3 số Max3D pro

- Chọn từ 3 đến 20 bộ ba số theo tập hợp các số từ 0 đến 9, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số dự thưởng.

Cơ cấu chơi các dạng bao lô bộ 3 số Max3D pro Vietlott

Mỗi vé dự thưởng trị giá 10.000 vnđ và sẽ nhân lên số tiền cần trả nếu như vé có nhiều bộ kết hợp 2 số ba số.

Xem thêm thông tin kết quả của các sản phẩm khác từ Vietlott tại:

- XS Mega 6/45

- XS Power 6/55

- XS Max 3D